top of page

Thích hợp cho vào các loại xe cafe, tracker:

- Win, bonus, daelim, husky, sugn,.. xe nào cũng vào được

- Không mục nát

- Sử dụng còn rất tốt, khóa nắp đầy đủ

Bình xăng lớn Gò

550.000₫Price
    bottom of page